Midsonas VD och ledande befattningshavare utnyttjar teckningsoptioner

Report this content

I samband med lösenperioden för incitamentsprogrammet som antogs på Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017 har Midsonas verkställande direktör Peter Åsberg tecknat 68 400 B-aktier till ett belopp om 3 420 000 kronor med stöd av teckningsoptioner. Av de 187 000 teckningsoptioner som överläts till ledande befattningshavare i Midsona inom ramen för incitamentsprogrammet har nu totalt 187 000 utnyttjats för teckning av B-aktier, varigenom bolaget tillförs cirka 10,7 miljoner kronor.

Varje teckningsoption berättigade till, efter omräkning enligt villkoren, 1,14 B-aktier till teckningskursen 50,00 kronor per aktie. Antalet nya B-aktier uppgår följaktligen till 213 180, innebärande en utspädning om cirka 0,3 procent.

Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 21 december 2020 kl 14:30 CET

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller CFO Lennart Svensson, 46(0)767 74 33 04.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: