Offentliggörande av Midsonas årsredovisning

Report this content

Midsonas årsredovisning för 2017 är publicerad på företagets hemsida www.midsona.com.

Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.com eller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma kommer att hållas den 25 april 2018 kl 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 19 april.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs försorg den 28 mars 2018 kl 10:30 CET. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar: