Penser Access: Midsona - Ett annorlunda kvartal

Report this content

Försäljningen steg till 821 mkr (765), vilket var 9% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i dels hävda COVID-19 restriktioner som bidragit till omvänd hamstringseffekt, dels svag utveckling inom konsumenthälsoprodukter. Detta tyngde även bruttomarginalen då kategorin har hög marginal. Till det har Sydeuropa sett ökade råvarupriser och transportkostnader. Därav sjönk bruttomarginalen till 27,2% (30,1%) vs vår förväntan om 31%. Efter rapporten drar vi ner vårt EPS estimat för '21e med 6% med anledning av 1) den omvända hamstring effekten 2) svagare försäljning inom konsumenthälsoprodukter än vad vi tidigare har räknat med samt 3) något högre råvarupriser. På våra estimat handlas aktien till P/E 15,9x för '21e vilket innebär 15% rabatt till peers. Dock drar vi ner vårt motiverade värde till 85-90 kr (90-95) drivet av en lägre EPS tillväxt.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/mson_20201023.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se

Prenumerera