Penser Access: Midsona - Besparingsprogrammet börjar ge resultat

Report this content

Omsättningen sjönk 1% y/y till 765 mkr (773), på grund av det avslutande försäljningsuppdraget från Alpro. Vår prognos låg på 848 mkr och avvikelsen låg primärt i att vi räknat med att förvärvet av Alimentation Santé skulle ske under september samt en högre försäljning från det förvärvade bolaget Eisblümerl. Glädjande att se var att de åtta prioriterade varumärkena fortsatte ökade sekventiellt under året, från en tillväxt på 6% under Q1, 10% under Q2 och nu 12% under Q3. Efter rapporten justerar vi ned vårt EBIT-estimat för ’19e med 7,8% baserat på osäkerheten kring driftstörningarna i Davert och utbudet på jordnöt och mandel. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 22,8x för ’19e samt 14,4x för ’20e. Detta anser vi är attraktivt givet a) den starka varumärkesportföljen, b) bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden, och c) nischen mot hälsa, välbefinnande och ekologiskt som vi ser har en strukturell tillväxt. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/msonb_20191024.pdf
 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera