Penser Access: Midsona - Blickar på Europa

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 579 (522), en ökning med 11% y/y och något över vårt estimat om SEKm 573. Den organiska tillväxten uppgick till -2%. Generellt var försäljningen svag i juli på samtliga geografiska marknader för att under augusti och september återhämta sig på ett bra sätt. Samtidigt uppvisade bolagets åtta prioriterade varumärken en organisk tillväxt om 2%. EBITDA, före poster av engångskaraktär, uppgick till SEKm 52 (42), motsvarande en marginal på 9,0% (8,0). Förbättringen var främst hänförlig till Sverige till följd av högre försäljningsvolymer, planenliga realiserade synergier från förvärv och god kostnadskontroll. Trots att rapporten kom in i linje med vår förväntan drar vi ned vår EBIT estimat för 2017 med 16%. Detta är primärt drivet av de integrationskostnader (SEKm 22) bolaget tog under kvartalet för Bringwell. Ledningen uppger att detta inte kommer upprepas under Q4 utan samtliga kostnader togs under Q3. Vi lämnar estimaten för 2018e oförändrade. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/blickar-pa-europa/
 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera