Penser Access: Midsona - Levererar igen

Försäljningen under Q2 steg till 859 mkr (705), vilket var 3% över vår förväntan om 832 mkr. Avvikelsen var primärt genererad av en högre organisktillväxt, 2,5% jmf med vår förväntan om 2%. De tio prioriterade varumärkena uppvisade en tillväxt om 12,2%. EBITDA steg till 97 mkr (59) och var driven av god kostnadskontroll, förvärvad rörelse och volymtillväxt i den underliggande verksamheten. Vår förväntan var på 91 mkr.

Efter rapporten drar vi upp vår EPS estimat för 2021 med 11% drivet av att förvärvsmarknaden börjar tina upp och chansen är stor för fler förvärv under H2'20 samt att SEK har stärkts 3,4% i början av Q3'20 jmf Q2'20. På våra estimat handlas aktern till en EV/EBIT 12,8x för '21e vilket innebär 15% omotiverad rabatt till peers.

Läs den fullständiga analysen:https://links.penser.se/f/a/msonb_20200722.pdf  Engelsk version: https://links.penser.se/f/a/msonb_en_20200722.pdf
Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som hjälper människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 3 081 Mkr 2019. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera