Penser Access: Midsona - Levererar igen

Försäljningen under Q2 steg till 859 mkr (705), vilket var 3% över vår förväntan om 832 mkr. Avvikelsen var primärt genererad av en högre organisktillväxt, 2,5% jmf med vår förväntan om 2%. De tio prioriterade varumärkena uppvisade en tillväxt om 12,2%. EBITDA steg till 97 mkr (59) och var driven av god kostnadskontroll, förvärvad rörelse och volymtillväxt i den underliggande verksamheten. Vår förväntan var på 91 mkr.

Efter rapporten drar vi upp vår EPS estimat för 2021 med 11% drivet av att förvärvsmarknaden börjar tina upp och chansen är stor för fler förvärv under H2'20 samt att SEK har stärkts 3,4% i början av Q3'20 jmf Q2'20. På våra estimat handlas aktern till en EV/EBIT 12,8x för '21e vilket innebär 15% omotiverad rabatt till peers.

Läs den fullständiga analysen:https://links.penser.se/f/a/msonb_20200722.pdf  Engelsk version: https://links.penser.se/f/a/msonb_en_20200722.pdf
Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera