Penser Access: Midsona - Nya varumärken stärker försäljningen

Nettoomsättningen ökade med 42% och uppgick till SEKm 522 (367) under Q3. Drivkraften bakom uppgången var primärt förvärvet av Internatural samt gynnsamma valutaeffekter. Rensat för detta sjönk omsättningen med 2% trots högre försäljning för flera av koncernens prioriterade varumärken. Minskningen förklaras avavslutade uppdrag i Norge samt ogynnsamt väder i juli. Bruttomarginalen minskade till 33,3% (38,4), vilket var ca 4%-enheter under vår förväntan. Detta förklaras av ökad försäljning till dagligvaruhandeln (lägre marginaler) samt en ogynnsam produktmix. Vi sänker vår EPS-prognos primärt drivet av att nyemissionen resulterade i 14m nya aktier mot våra förväntningar om 10m, Vi höjer våra EBIT prognoser för 2017 & 2018 med 4,2% respektive 4,5% drivet av ökad lönsamhet för den norska regionen.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nya-varumarken-starker-forsaljningen/
 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera