Penser Access: Midsona - Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av en avmattning under december månad drivet av kalendereffekter samt en minskad lagerhållning hos flera stora kunder. Efter rapporten sänker vi vårt EPS-estimat för 2019e med 6,2% drivet av 1) avmattning av efterfrågan på ekologiska varumärken samt 2) ökade priser på råvaror. Dock sänker vi inte vårt EPS-estimat lika mycket för 2020 på grund av 1) prishöjningar som vi räknar med ska få full effekt under 2019, 2) en del kostnadssynergier från besparingsprogrammet som kommer kapitaliseras samt 3) synergier från Davert. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 13,6x för 2019e samt 11,0x för 2020e. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/msonb_20190211.pdf
 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera