Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

Inför årsstämman den 5 maj 2020 föreslår valberedningen omval av Ola Erici, Henrik Stenqvist, Peter Wahlberg och Johan Wester samt att Heli Arantola och Sandra Kottenauer väljs till nya styrelseledamöter.

Heli Arantola är född 1969. Hon har en gedigen erfarenhet av strategiskt arbete, både operativt och i styrelsesammanhang, och har tidigare arbetat som Executive Vice President Categories & Concepts samt Head of Strategy inom HKScan Oyj och som Senior Vice President Fazer Group och VD vid Fazer Mills BU. För närvarande innehar hon positioner som ledamot i Tobii AB (publ), Leipurin Oyj, Berner Oy och S-Bank samt som styrelseordförande i Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet. Heli har en Master of Science, Economic Sciences, från Helsinki School of Economics samt en Doctor of Science, Economic Sciences, från Hanken School of Economics. Heli är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sandra Kottenauer – som är född 1972 - har en mångårig erfarenhet från framför allt Procter & Gamble Europa av att bygga starka internationella varumärken inom konsumentsektorn. Hon har dessutom en god insikt i detaljhandelns förutsättningar och verksamhet genom sin nuvarande position som Chief Marketing and Product Officer Non food i Manor AG. Sandra har en Master of Science, Marketing & International Business, från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Birgitta Stymne Göransson och Kirsten Ægidius har avböjt omval.

Ola Erici föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämma 2020 består av Henrik Munthe, valberedningens ordförande (representant för Stena Adactum AB), Claes Murander (Lannebo Fonder) samt Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder). Midsonas styrelseordförande Ola Erici ingår också i valberedningen.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslagen, motiverat yttrande samt information om föreslagna ledamöter kommer samtidigt att finnas tillgängliga på www.midsona.com.

Årsstämman äger rum den 5 maj 2020 kl 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 9 mars 2020 kl 15:45 CET.

För mer information vänligen kontakta styrelseordförande Ola Erici, +46 (0)701 11 90 01, eller VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 3 081 Mkr år 2019. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar:

Om oss

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.