Valberedningens förslag till styrelse i Midsona

Midsona AB:s valberedning inför årsstämman 2018 har bestått av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) samt Ulrika Danielson (Andra AP-Fonden). Därutöver har styrelsens ordförande Ola Erici ingått som sammankallande.

Styrelseledamot Cecilia Marlow har avböjt omval.

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2018 att besluta om:

-          att styrelsen ska bestå av sex personer

-          omval av övriga styrelseledamöter, innebärande omval av Ola Erici, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius och Henrik Stenqvist

-          att Ola Erici omväljs till styrelsens ordförande

-          att styrelseordförandens arvode, inklusive utskottsarbete, höjs med 50 000 kr till 550 000 kr

-          att arvodet för övriga ledamöter i styrelsen höjs med 25 000 kr till 225 000 kr

-          att höja arvodet för revisionsutskottets ordförande med 20 000 kr till 50 000 kr och för övriga medlemmar i revisionsutskottet med 10 000 kr till 30 000 kr. Arvodet till ersättningsutskottets medlemmar föreslås vara oförändrat 20 000 kr

Årsstämma 2018 i Midsona AB kommer att hållas den 25 april i Malmö.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 12 februari 2018 kl 11.00 CET.

Valberedningen kan nås antingen via styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org) eller på valberedningens e-postadress (valberedning@midsona.com).

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar:

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com