Midway Holding AB, Delårsrapport januari - september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 336 Mkr (392). Minskningen kommer från att verksamhet med låg lönsamhet avvecklats under 2017.
 • EBITDA uppgick till 23 Mkr (39).
 • Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 11 Mkr (27), där minskningen framförallt kommer från affärsområdet Teknik.
 • Rörelseresultatet inkl. omstruktureringsnetto ökade till 3 Mkr (-2) och nettoresultat uppgick till -4 Mkr (-5).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,21). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,17 kr (-0,60).
 • Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till -0,15 kr (-0,21). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till -0,15 kr (-0,60).

JANUARI - SEPTEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 1 271 Mkr (1 234).
 • EBITDA ökade till 102 Mkr (96).
 • Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto ökade till 60 Mkr (59).
 • Rörelseresultatet inkl. omstruktureringsnetto ökade till 50 Mkr (30) och nettoresultatet ökade till 24 Mkr (23).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,97 kr (0,93). Resultatet per aktie för total verksamhet ökade till 0,97 kr (-0,48).
 • Resultatet per aktie efter full konvertering ökade till 0,97 kr (0,93). Resultatet per aktie för total verksamhet efter full konvertering ökade till 0,97 kr (-0,48).

FINANSIELLT SAMMANDRAG

   2017 
Q3 
2016 
Q3 
2017 
Q1-Q3 
2016 
Q1-Q3 
Nettoomsättning      336  392  1 271  1 234 
EBITDA exkl. omstruktureringsnetto  23  39  102  96 
Rörelseresultat exkl. omstruktureringsnetto  11  27  60  59 
Omstruktureringsnetto    -8  -29  -10  -29 
Rörelseresultat  3  -2  50  30 
Resultat före skatt      -3  0  33  27 
Nettoresultat  -4  -5  24  23 
Nettoresultat, avvecklad verksamhet  -  -10  -  -35 
Nettoresultat, total verksamhet  -4  -15  24  -12 
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet  -0,17  -0,21  0,97  0,93 
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet  -0,15  -0,21  0,97  0,93 
Resultat per aktie, total verksamhet  -0,17  -0,60  0,97  -0,48 
Resultat per aktie efter full konvertering, total verksamhet  -0,15  -0,60  0,97  -0,48 


Frågor avseende denna rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
Sofia Svensson, CFO och vice VD sofia@midwayholding.se, 040 - 30 12 10

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27/10 2017 kl. 14.00 CET.

Taggar:

Om oss

Midway Holding är ett företag med verksamhet inom segmenten Handel, Teknikföretag och Kapitalförvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar