Penser Access: Midway Holding - En starkare ställning

Report this content

Vi initierar täckning av Midway Holding, ett investmentbolag på väg att bli en fokuserad industrikoncern.

Midway har genomgått en metamorfos från konglomerat till industrialist. På fem år har man gått från 14 innehav till fyra: HAKI, NOM Holding, FAS Converting och Landqvist. HAKI är en av Nordens ledande aktörer inom ställningssystem och det innehav som Midway kommer koncentrera resurserna på framöver, vilket kommer göra bolagets profil som fokuserat industribolag ännu tydligare.

HAKI har de senaste åren genomgått ett strategiskifte med målet att ompositionera bolagets organisation och erbjudande för mer jämn tillväxt och högre uthållig lönsamhet. Detta bör leda till högre marginaler och bättre kassaflöden. De sistnämnda tror vi kommer användas för utdelningar samt tilläggsförvärv inom HAKI, vilket kommer stärka bolagets marknadsposition ytterligare.

Vi ser ett motiverat värde på 17,5-18,5 kr, vilket betyder medelhög potential till låg risk. Den låga risknivån underbyggs av en värdering på <1x P/B 2020e på mycket nerpressad intjäning. På sikt finns potential till ytterligare värdeskapande genom förvärv, vilket vi inte räknar med explicit i prognoserna.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/midw_20200917.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se