Delårsrapport Midway Holding-koncernen 1/1 - 30/6 2004

Delårsrapport Midway Holding-koncernen 1/1 - 30/6 2004 - Omsättningen uppgick till 1 078 Mkr (997 Mkr) - Resultatet efter finansnetto uppgick till 42 Mkr (16 Mkr) - Resultatet efter skatt uppgick till 30 Mkr (23 Mkr) - Vinsten per aktie uppgick till 1,22 kr (0,95 kr) - Nettokassaflödet för första halvåret uppgick till 77 Mkr (71 Mkr) Ekonomiska rapporter Onsdagen den 20 oktober 2004 - Delårsrapport för perioden januari - september Fredagen den 28 januari 2005 - Bokslutskommuniké Onsdagen den 27 april 2005 - Bolagsstämma Denna rapport har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Malmö den 27 augusti 2004 På styrelsens uppdrag Peter Svensson verkställande direktör Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 - 30 12 10 eller 0705 - 95 21 95 Midway Holding AB (publ) Org.nr 556323-2536 Box 4241, S Promenaden 69, 203 13 Malmö Tel 040-30 12 10, Fax 040-30 13 11 Internet: www.midwayholding.se E-mail: midway@midwayholding.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20800/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar