Gruppbild vid HLPF möte i New York


Fotograf: Hanna Björnfors, Regeringskansliet

Från vänster: Kimmo Tiilikainen, Finlands miljö-, energi- och bostadsminister; Maria Neira, avdelningschef vid WHO; miljöminister Karolina Skog; Izabella Teixeira, moderator; Álvaro García, Uruguays budget- och planeringsminister; Erik Solheim, exekutiv chef för FN:S miljöprogram.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera