Mårdhund Foto: Tim Ellis/Flickr


Fotograf: Foto: Tim Ellis/Flickr

Mårdhunden är en av de invasiva främmande arterna som finns i Sverige och på unionsförteckningen

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Relaterade releaser