Solutmaningen


Fotograf: Peter Söderberg, Fossilfritt Sverige

De första att anta utmaningen tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Anneli Hulthén, landshövding Skåne

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Relaterade releaser

Nationell solutmaning startar i Skåne