Delegationen för cirkulär ekonomi förstärks av regeringen

Report this content

Regeringen utser fyra nya ledamöter till delegationen för cirkulär ekonomi och beslutar samtidigt att Delegationen från och med hösten 2022 inrättas som ett särskilt beslutsorgan hos Naturvårdsverket.

Regeringen har idag utsett fyra nya ledamöter att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi: Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter; Caroline Andermatt, vd för Myrorna; Mattias Lindahl, professor vid Linköpings universitet; och Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

– Det är med stor glädje som vi idag utser fyra nya ledamöter, som med sin kunskap och kompetens kan bidra till att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De nya ledamöterna har valts in eftersom de har fokus på de materialströmmar som regeringen prioriterat i strategin för cirkulär ekonomi. Ledamöterna har bakgrund inom återbruk, forskning, bygg- eller avfallsindustrin och ska därmed kunna komplettera de ledamöter som redan ingår i delegationen.

Regeringen beslutar också att delegationen för cirkulär ekonomi, som nu finns hos Tillväxtverket, ska bli ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket. Syftet med förändringen är att ytterligare stärka arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi genom att samla flera initiativ hos Naturvårdsverket.

– Idag är det ofta billigare att tillverka eller att köpa nytt än att reparera och återvinna. Sverige behöver öka takten i den gröna omställningen genom ekonomiska incitament för näringslivet att satsa på cirkulära lösningar, som till exempel återbruk, återvinning och reparation, säger Annika Strandhäll.

Genom ekonomiska styrmedel för en mer cirkulär ekonomi tar regeringen nästa steg för att skapa nya jobb och ökad lönsamhet för innovativa svenska företag. Det är också avgörande för att Sverige ska värna miljön och ligga längst fram i klimatomställningen.

För mer information, kontakta:
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister 
Annika Strandhäll
0
73 842 50 59

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Snabbfakta

Delegationen för cirkulär ekonomi: Ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi är Åsa Domeij, Axfood, och vice ordförande är Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna. Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades 2018 och är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. Delegationen ska den 1 mars varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med förslag på åtgärder som ökar takten i näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Omställningen till en cirkulär ekonomi kan bl.a. innebära att förlänga livslängden på produkter genom att de tillverkas mer cirkulärt och används genom delning, leasing eller uthyrning för att sen återvinnas i giftfria och cirkulära kretslopp.
Twittra det här