Den största klimatsatsningen någonsin

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen den största satsningen på klimat och miljö någonsin. Redan 2018 vill regeringen satsa ytterligare 5 miljarder kronor på miljö- och klimatarbetet i Sverige och internationellt för att minska utsläppen och skapa jobb och utveckling i Sverige. 

– Vi gör nu stora strukturella satsningar för att ställa om Sverige, exempelvis riktade mot industrin och transportsektorn. Men vi gör också satsningar för att göra det lättare att ha en hållbar vardag. Det är till exempel satsningar på solceller, laddstolpar och elcyklar, säger Isabella Lövin.

Satsningarna fördelar sig över en stor mängd åtgärder med investeringar i hela Sverige för att minska utsläppen av växthusgaser, för att ställa om till förnybar energi och för att värna biologisk mångfald i hav och på land. Särskilda satsningar presenteras också för att städerna ska vara levande och hållbara.    

– Vår generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta och där städerna ska vara levande och hälsosamma uppväxtmiljöer. Det återstår mycket för att lyckas med det - det har under alltför lång tid underinvesterats i hållbar utveckling, säger Isabella Lövin.

Regeringen föreslår historiskt stora investeringar på klimat- och miljöområdet. För 2018 innebär det:

– En höjning med 109% inom utgiftsområde 20 (allmän miljö- och naturvård) jämfört med 2014. Vi har därmed mer än fördubblat satsningarna.

– Totalt i budgeten läggs 5 miljarder kronor på miljö- och klimat under 2018.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: