Elkunder ska få tydligare information

Regeringen har i dag beslutat att ändra i elförordningen för att elhandelsfakturorna ska ge tydligare information om vilken typ av avtal kunden har. Informationen ska hjälpa kunderna att bli mer aktiva på elmarknaden och kunna omförhandla eller byta sitt elhandelsavtal.

− Nu gör vi det lättare för kunder att göra aktiva val. Många kunder har fått betala ett stort överpris. Det gäller kunder med anvisningsavtal som nu får tydligare information för att kunna göra aktiva val och därmed minska sina kostnader för elen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har i dag beslutat att det på elhandelsfakturan ska framgå vilket avtal kunden har och var kunden kan hitta information om avtalet. Om kunden har ett anvisningsavtal ska det framgå av fakturan och det ska även finnas information om vad det innebär att ha ett anvisat avtal. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Om anvisat elavtal: Cirka 13 procent av de svenska elkunderna har ett så kallat anvisat elavtal. Dessa avtal finns bland annat för att alla ska ha el direkt när de flyttar till en ny bostad eller om en kund av någon anledning inte kan få ett vanligt elavtal. Priset på de anvisade avtalen är i många fall mer än 30 procent dyrare än vanliga avtal. För en villakund kan det innebära tusentals kronor per år.
Twittra det här

Citat

Nu gör vi det lättare för kunder att göra aktiva val. Många kunder har fått betala ett stort överpris. Det gäller kunder med anvisningsavtal som nu får tydligare information för att kunna göra aktiva val och därmed minska sina kostnader för elen.
Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister