Energiminister Baylan presenterar sänkta elnätsavgifter

Idag den 15 augusti klockan 13.30 presenterar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan regeringens nya reglering av intäkter från elnätsverksamhet, med anledning av elnätföretagens prishöjningar på elnätsavgifterna de senaste åren. 

Tid: onsdag 15 augusti klockan 13.30

Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Insläpp från klockan 13.00. Medtag presslegitimation.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera