Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma lämnar sitt uppdrag

Regeringen har idag fattat beslut om att entlediga Erik Brandsma på hans begäran från tjänsten som generaldirektör för Energimyndigheten. Erik Brandsma har varit generaldirektör för Energimyndigheten sedan mars 2012.

− Jag vill tacka Erik Brandsma för hans goda arbete som generaldirektör för Energimyndigheten och önskar honom lycka till med hans nya uppdrag, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen kommer inom kort påbörja en rekryteringsprocess för att tillsätta en ny generaldirektör för Energimyndigheten. Till dess övertar Zofia Lublin som tillförordnad generaldirektör för Energimyndigheten.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.