Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Report this content

Idag lanserar Fossilfritt Sverige ett nationellt program där de tillsammans med näringslivets olika branscher tar fram färdplaner för hur konkurrenskraften ska stärkas samtidigt som de går mot fossilfrihet. Planerna kommer att överlämnas till statsministern i mars 2018 och först ur startgroparna är stålbranschen.

- Politikerna har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Industrin ges nu möjlighet att visa hur de ska nå dit. Fokus i de färdplaner som nu utvecklas ligger på hur detta kan göras på ett sätt som stärker deras konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Den 15 juni beslutade riksdagen att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kommer att kräva en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos industrin.

Därför inleder nu Fossilfritt Sverige samarbeten med flera branscher för att kartlägga deras behov och möjligheter. Initiativen skapar därmed ett pussel som ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan komma att se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för svenskt näringsliv på en internationell marknad.

På DN-debatt idag presenterar Svante Axelsson, tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret och de verkställande direktörerna för nio stålbolag, hur stålbranschen nu inleder sitt arbete med en färdplan.

- Den svenska teknikutvecklingen har stor potential globalt eftersom den kan spridas och göra andra stålverk runt om i världen fossilfria. Det är särskilt viktigt eftersom stål kommer att vara en viktig komponent i de infrastruktursatsningar som krävs för att bygga upp ett förnybart energisystem, säger Svante Axelsson.

Övriga färdplaner för fossilfri konkurrenskraft kommer att presenteras under hösten och, när alla är färdigställda, lämnas över till statsministern i mars 2018.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, 070-340 69 53, svante.axelsson@regeringskansliet.se

 

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media