Fokus på haven när Karolina Skog besöker Malmö

Onsdag den 11 oktober är miljöminister Karolina Skog i Malmö för att delta i två stora havsaktiviteter: invigningen av det nya marinpedagogiska centret och den internationella konferensen ”Life Below Water”.

Konferensen Life Below Water handlar om lokalt genomförande av FN:s mål för haven, mål 14 bland de globala hållbarhetsmålen. Miljöminister Karolina Skog inviger konferensen med ett anförande och ett samtal på scen med kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Efter lunch inviger Karolina Skog det nya marinpedagogiska centret tillsammans med Kronprinsessan Victoria.

– Jag har ett stort personligt engagemang för att barn och unga ska få lära sig mer om haven. Jag kom i kontakt med idén om ett marinpedagogiskt center i Malmö under min tid som kommunalråd och därför är det fantastiskt roligt att nu få vara delaktig när idén blir verklighet, säger miljöminister Karolina Skog.

Efter invigningen återvänder miljöministern till konferensen för att delta i en paneldebatt.

Program: 
10:00 Karolina Skog inledningstalar på konferensen ”Life Below Water”
Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29

12:15-14:00 Invigning av marinpedagogiskt center
Plats: Ribersborgsstigen 4

15.30-16:00 Karolina Skog deltar i paneldebatt på konferensen ”Life Below Water”
Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29

Miljöministern finns tillgänglig för media under dagen, kontakta pressekreterare Hanna Björnfors vid intresse.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Jag har ett stort personligt engagemang för att barn och unga ska få lära sig mer om haven. Jag kom i kontakt med idén om ett marinpedagogiskt center i Malmö under min tid som kommunalråd och därför är det fantastiskt roligt att nu få vara delaktig när idén blir verklighet
Karolina Skog, miljöminister