Förvaltningen av världsarvet Laponia förlängs fyra år

Regeringen förlänger Laponiatjuottjudus – föreningen som förvaltar världsarvet Laponia. Laponiaförordningen gäller nu till och med den sista december 2022.

Föreningen Laponiatjuottjudus består av de nio samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Föreningen har förvaltat de nationalparker och naturreservat som ingår i världsarvet Laponia sedan 2013.

− Laponia är ett av våra mest skyddsvärda områden i Sverige. Det är Europas största sammanhängande naturlandskap och har spår av samisk verksamhet flera tusen år tillbaka i tiden. Nu ger regeringen föreningen fortsatt förtroende att arbeta vidare på den inslagna vägen de kommande åren, säger miljöminister Karolina Skog.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Laponia är ett av våra mest skyddsvärda områden i Sverige. Det är Europas största sammanhängande naturlandskap och har spår av samisk verksamhet flera tusen år tillbaka i tiden. Nu ger regeringen föreningen fortsatt förtroende att arbeta vidare på den inslagna vägen de kommande åren.
Karolina Skog, miljöminister