Fossilfritt Sverige på konferensturné

Med konferensen "Fossilfritt Östergötland" 21 april inleder Fossilfritt Sverige en konferensturné där syftet är att lyfta upp de satsningar och initiativ som genomförs i klimatarbetet runt om i landet. Hittills är konferenser inplanerade i Norrköping, Lund, Piteå, Östersund, Göteborg och Växjö.

- Tillsammans med näringslivet är det kommunerna som driver på omställningsarbetet i Sverige. Många gånger vet folk inte hur mycket som faktiskt görs på den egna orten och därför vill vi visa upp det. Genom att se hur mycket som händer ökar lusten att aktivt delta i förändringen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

​Konferenserna arrangeras i samarbete med kommuner och regionalt näringsliv eller akademi. "Fossilfritt Östergötland" arrangeras i Norrköping tillsammans med kommunen och Cleantech Östergötland och medverkar gör bland annat miljöminister Karolina Skog (MP).

Inbokade konferenser:

21/4 Fossilfritt Östergötland - Norrköping

16/5 Fossilfritt Skåne – Lund

19/9 Fossilfritt Norrbotten – Piteå

20/9 Fossilfritt Jämtland – Östersund

26/10 Fossilfritt Västra Götaland – Göteborg

7/12 Fossilfritt Kronoberg - Växjö

 

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.