Hälsoeffekter gör klimatpolitiken billig

Report this content

Beslut om klimatåtgärder fattas oftast utan att alla effekter räknas in. Viktiga åtgärder uteblir därför eftersom de framstår som mer kostsamma än de i själva verket är. Det visar en ny rapport som Fossilfritt Sverige låtit 2050 Consulting ta fram och som presenteras i en debattartikel i Göteborgs Posten idag.

- Genom att se till de nyttor man får ut inom till exempel sjukvårds- och säkerhetsområdet blir många klimatåtgärder i själva verket samhällsekonomiskt lönsamma även när klimateffekterna räknas bort, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I rapporten lyfts två typer av synergier fram. Den ena är synergier som uppstår inom andra politikområden till följd av klimatpolitiska åtgärder. Som till exempel att minskad biltrafik i städerna också minskar utsläpp av kväveoxider och partiklar. IVL Svenska Miljöinstitutet har beräknat att kväveoxider och partiklar leder till mer än 5 000 förtida dödsfall per år, vilket ger samhällskostnader på runt 42 miljarder kronor per år.

Den andra är utsläppsminskningar som uppstår till följd av åtgärder utanför klimatpolitiken. Digitaliseringsåtgärder genomförs till exempel med syfte att spara tid och pengar, men samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser. Enligt konsultbolaget McKinsey kan uppkopplade hem leda till energibesparingar på 20 procent, vilket sänker både utsläpp och energiräkningar.

Enligt rapporten är det här  nyttoeffekter som oftast inte tas med i beräkningarna när det beslutas om klimatåtgärder vilket gör underlagen snedvridna. Fossilfritt Sverige föreslår därför:

1. Komplettera Kommittéförordningen med krav på att studera klimatrelaterade effekter. Liknande förändringar av spelregler bör även göras för såväl myndigheter som regeringskansliet.

2. Fatta mer allsidigt avvägda beslut. Det bör införas beslutskriterier som åtminstone gör att tillkommande nytta vägs in i besluten.

- Ett perspektiv som växer sig allt starkare är att en ambitiös svensk klimatpolitik är en språngbräda för ökad export av klimatsmarta lösningar som t ex fossilfri stålproduktion och fossilfria lastbilar. Att se Sverige som en permanent världsutställning för modern teknik är ett synsätt som väger upp de enögda kostnadsberäkningarna, säger Svante Axelsson.

Debattartikel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%B6nsamma-klimatinsatser-m%C3%A5ste-tas-med-i-kalkylen-1.5071429

Rapporten: Synergier överallt?

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media