Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

Imorgon hålls toppmötet "One Planet" om klimatet i Paris och samtidigt släpper Fossilfritt Sverige rapporten "Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige".  I rapporten samlas statistik och exempel på vad som händer i det svenska arbetet för att leva upp till klimatmålen.

Rapporten har sammanställts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och visar trender i utvecklingen inom energi, transport, konsumtion, kapitalplaceringar och byggande.

För attt Sverige ska leva upp till sitt åtagande i Parisavtalet från 2015 och nå riksdagens klimatmål att vara klimatneutralt 2045 krävs att utsläppskurvorna snabbt vänder neråt. I rapporten samlas indikatorer på att utvecklingen på flera områden går åt rätt håll.

​Rapporten släpps imorgon, tisdag 12/12 kl 9.00 och kommer att finnas tillgänglig på Fossilfritt Sveriges hemsida: www.fossilfrittsverige.se .

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, kommer att finnas tillgänglig för intervjuer.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har nära 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera