Ibrahim Baylan besöker Göteborg

Måndagen den 27 augusti besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Göteborg.

Program

10.00-11.00 Verksamhetsbesök på Axfoods lager på temat energieffektivisering.
Plats: Exportgatan 53, Hisings Backa

13.30-14.30 Verksamhetsbesök på Alelions nya batterifabrik på temat omställning till hållbar energi och industri.
Plats: Sörredsbacken 4, Göteborg

Media är välkommen att delta i besöken och ges möjlighet till intervjuer.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.