Ibrahim Baylan besöker Sörmland

Onsdagen den 7 mars besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan de båda sörmländska kommunerna Gnesta och Trosa.

Sörmlandsbesöket börjar i Gnesta där statsrådet besöker ett bygge samt fikar med företagare och ledande s-representanter, bland andra kommunstyrelsens ordförande i Gnesta Johan Rocklind (S). Dialog om hur vi skapar världens bästa näringsklimat i Sverige samt företagens betydelse för jobb och tillväxt i mindre kommuner. Därefter åker statsrådet till Trosa och träffar företagare innan dagen avslutas med ett öppet politiskt möte i Vagnhärad.

Media är välkomna att medverka vid följande programpunkter:

09.15 Besök på byggarbetsplats, Nokon Byggnads AB
Plats: Margeretedalsvägen 13, 64634 Gnesta

10:15 Fika med företagare och ledande S-företrädare 
Cafét Pelle och Lottas café, Västra Storgatan 14, 646 31Gnesta
Slut kl 11:15

13.30 Partiaktivitet - Öppet möte med Ibrahim Baylan i Vagnhärad
Långestavägen, 610 70 Vagnhärad, Finskaföreningens Lånesta gård.

14:30 Enskild tid media (15 min)

Varmt välkomna!

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.