Ibrahim Baylan besöker Västsverige och Tanum

Onsdag den 4 oktober, besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Tanums kommun för att bland annat ta del av kommunens brottsförebyggande arbete.

Program:

10:00-10:50 Besök och rundvandring på Tanumskolan
Adress: Tanumskolan, 457 82 Tanumshede.

11:00-11:45 Besök hos Räddningstjänsten i Tanum
Adress: Riksvägen 143 B, 457 31 Tanumshede

13:00-14:00  Möte med Kommunpolis och Grannsamverkan kring brottsförebyggande och trygghetsfrågor i kommunen.
Adress: Affärsvägen 6, 457 30 TANUM

Media är välkommen att delta i delar av programmet. Var vänlig anmäl deltagande till pressekreterare Gunilla Hjalmarson.

Välkomna!

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.