Ibrahim Baylan deltar i högnivåmöte i FN:s säkerhetsråd om fredsbevarande insatser

Den 28-29 mars besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan New York för att representera Sverige på ett högnivåmöte om fredsbevarande insatser i FN:s säkerhetsråd. Baylan kommer även träffa flera FN-företrädare för möten om energifrågan kopplat till global hållbar utveckling.

Den 28 mars deltar Ibrahim Baylan för Sveriges räkning i ett högnivåmöte i säkerhetsrådet om FN:s fredsbevarande insatser. Mötet leds av Nederländernas premiärminister Mark Rutte. Nederländerna är ordförandeland för säkerhetsrådet i mars.

Under besöket i New York kommer Ibrahim Baylan dessutom att träffa FN-företrädare för att diskutera energifrågor i förhållande till FN:s nya mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 samt diskutera statsministerns initiativ Global Deal.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.