Ibrahim Baylan deltar i rådsmöte om EU:s framtida energipolitik

Energiministrarna träffas i Bryssel den 18 december för ett möte i rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE). Ministrarna ska under mötet ta ställning till hur andelen förnybar energi ska öka fram till 2030, hur man säkerställer att alla länder bidrar till förnybar energimålet och hur elmarknaderna ska utvecklas.

Bioenergin står för två tredjedelar av all förnybar energi i EU. Som en del av det stora lagstiftningspaket Ren Energi för alla i Europa presenterade EU-kommissionen ett förslag på nytt direktiv för förnybar energi med bland annat krav på biobränslens miljömässiga hållbarhet. Förhandlingarna av förslaget har nu nått ministernivå.

– Sverige har under lång tid arbetat mycket aktivt i Bryssel för ett förslag som både garanterar att bioenergin är miljövänlig och kan fortsätta bidra till klimatmål, jobb och företagande. Jag är nöjd med det förslag som nu ligger på bordet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Förslaget till nytt direktiv för förnybar energi innehåller också bestämmelser om förnybara bränslen för transportsektorn – en sektor som inom EU idag består till 95 procent av fossila bränslen.

– Det är positivt att förslaget sätter en lägstanivå för förnybara fordonsbränslen för alla medlemsstater. Förslaget tillåter medlemsstater med hög ambition, som Sverige, att gå före. Självklart kommer jag att vid mötet att verka för att hela EU:s ambitionsnivå för transportsektorn ökar, säger Ibrahim Baylan.

Efter rådets överenskommelse väntar förhandlingar våren 2018 med Europaparlamentet om de slutliga lagtexterna.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.