Isabella Lövin besöker Lysekil

Måndagen den 13 augusti besöker klimatminister Isabella Lövin Lysekil för att studera havsforskningsprojekt och havsmiljövård. Under dagen sker besök på Kristinebergs forskningsstation, Havets Hus, och SLU. På Havets Hus deltar Lövin bland annat i arbetet med att släppa ut märkta hajar i havet.

Press har möjlighet att närvara under delar av besöket. Under dagen sker transport med båt över Gullmarn, varför press behöver föranmäla ifall man vill följa med på resan.

Program:

09.15 Kristinebergs forskningsstation

11.30 Transport över Gullmarn

13:00 Hajsläpp på Havets Hus

För mer information, kontakta:

Anders Maxson
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat
samt vice statsminister
072-453 20 54

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar