Isabella Lövin besöker Skövde den 17 mars

Statsrådet Isabella Lövin besöker Skövde lördagen den 17 mars. Under besöket kommer hon bland annat besöka Ranstadsverket, där det tidigare skett brytning av uran. I regeringen pågår ett arbete med ett förslag till förbud mot utvinning av uran i Sverige, som ska kunna träda i kraft från den 1 augusti i år.

Besöket äger rum från kl. 14:30. Media är välkomna att närvara under besöket.

Isabella deltar därefter i ett lokalt partievenemang.

Kontakta pressekreterare Anders Maxson vid intresse av att delta. Medtag presslegitimation.

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Anders Maxson
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat
samt vice statsminister
072-453 20 54

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.