Isabella Lövin besöker Uppsala

Fredagen den 9 mars besöker klimatminister Isabella Lövin Uppsala. Fokus för besöket är att studera hur Uppsala kommun arbetar för att klara en av de stora miljöutmaningarna – plast.

Uppsala kommun driver projektet Jakten på plasten som ett led i arbetet för en klimatsmartare och miljövänligare framtid. Kommunen arbetar också tillsammans med forskningsinstitutioner i projektet STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) bland annat med att studera hur till exempel konstgräsanläggningar kan göras mer klimat- och miljövänliga.

Media är välkomna att närvara under besöket.

Plats: Salagatan 18A (lokal Bastiljen), Uppsala

Tid: den 9 mars, kl. 14.00-16.30, med tid för intervjuer under kaffepausen kl. 15.10-15.30.

Program

Kl. 14.00 Klimatsmart Uppsala. Talare: Maria Gardfjell (mp), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljö och Rickard Malmström (mp), kommunalråd med ansvar för idrott- och fritid

Kl. 14.10 Plasten i världen och haven. Talare: Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kl. 14.20 Jakten på plasten

  • Kl. 14.20 Mindre plast i Uppsala. Talare: Maria Gardfjell och Rickard Malmström
  • Kl. 14.30 Jakten på plasten - Klimatprojekt i samverkan. Talare: Anna Karlsson, miljöspecialist Länsstyrelsen Uppsala; Anna Hilding, projektledare Jakten på plasten; Erik Fiedler, Senior Project Manager Fresenius Kabi AB och ordf. expertnätverk hållbar utveckling läkemedelsindustriföreningen; Per Johansson, upphandling i projektet Jakten på plasten
  • Kl. 15.00 Klimatprotokollet. Talare: Björn Sigurdson, klimatstrateg ekologisk hållbarhet, Uppsala kommun

Kl. 15.10-15.30 Kaffe med tid för intervjuer

Kl. 15.30 Klimatsmarta anläggningar - Uppsala Energy Stories. Talare: Eva Sterte, vd Sportfastigheter AB; Emma Ytterström, projektledare STUNS; Per Lundeqvist, näringslivsstrateg och specialist, Uppsala kommun och verksamhetsutvecklare STUNS; Nicklas Ahlm, projektledare Sportfastigheter; Johan Quarfordt, projektledare Sportfastigheter

För mer information, kontakta:

Anders Maxson
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat
samt vice statsminister
072-453 20 54

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.