Isabella Lövin deltar vid Baltic Sea Science Conference

Förmiddagen tisdagen den 20 augusti deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin på Baltic Sea Science Conference, som arrangeras av Stockholms universitet.

Tid: 20 augusti 2019 kl. 09.00 till 11.30
Plats: Stockholms universitet

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin medverkar och talar vid konferensens öppningssession.

Kl. 11.00-11.15 finns tid för media. För mediaförfrågningar, kontakta pressekreterare Robert Englund.

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-044 89 65

Miljödepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.