Karolina Skog besöker Norrbotten

Den 24-25 oktober besöker miljöminister Karolina Skog Luleå och Piteå för att diskutera aktuella miljöfrågor. Hon deltar också i en skogsexkursion med Norra Skogsägarna för att diskutera naturvårdspolitik och skogsbruk.

Ur onsdagens program:

09:00-11:30 Skogsexkursion tillsammans med bland andra Torgny Hardselius och Pär Lärkeryd från Norra skogsägarna. Media välkommen att ansluta från 09:50.
Plats: Långträsk Bygdegård, Östra Långträskvägen 4, Sjulsmark

14:15-16:15 Platsbesök i Luleå hamn tillsammans med bland andra Henrik Vuorinen och Birgitta Ahlqvist från Luleå hamn. Färd med bogserbåten Viscaria och samtal om aktuella frågor. Tid för media i anslutning till besöket.
Plats: Strömören, Luleå hamn

För anmälan av deltagande, kontakta pressekreterare Hanna Björnfors.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.