Karolina Skog deltar i FN:s miljömöte i Nairobi

Världens miljöministrar samlas vid FN:s tredje internationella miljömöte, UNEA3, den 4–6 december i Nairobi, Kenya. De förväntas besluta om åtgärder för att minska föroreningar i luft, hav och mark. Miljöminister Karolina Skog medverkar i en rad dialoger och möten med fokus på marint skräp, kemikalier och luftföroreningar.

Miljömötet UNEA3 fokuserar denna gång på föroreningar, temat är ”Towards a pollution free planet”. Drygt 100 miljö- och klimatministrar samlas för att enas om ett 20-tal resolutioner som kommer att bli vägledande både för FN:s fortsatta miljöarbete, men också för medlemsländernas prioriteringar. Det globala klimatavtalet från Paris och den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030 med sina 17 mål, är utgångspunkter.

– Föroreningar är den främsta dödsorsaken i världen. De dödar årligen fler människor än krig, svält, malaria, aids och tuberkulos tillsammans. Vi kan inte blunda för de enorma miljö- och hälsoproblem detta orsakar. Det krävs nu en ambitionshöjning hos alla länder och aktörer, säger miljöminister Karolina Skog.

Sverige driver framförallt tre frågor inför mötet:

  • Konkreta åtaganden och åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar och därmed förbättra människors livskvalitet och hälsa.
  • Havsfrågorna och uppföljningen av FN:s havskonferens i juni i år: framför allt genomförandet av ländernas frivilliga åtaganden kring plast i haven och andra marina föroreningar, inklusive åtgärder på land (en så kallad Source to Sea-ansats)
  • En hållbar hantering av kemikalier och avfall, med fokus på förebyggande åtgärder och jämställdhet.

Sverige vill att mötet ska resultera i en ministerdeklaration som tydligt visar ländernas beslutsamhet att vidta kraftfulla åtgärder mot de globala utmaningarna med föroreningar.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund UNEA och UNEP: UNEA (United Nation Environment Assembly) styr FN:s miljöprogram (UN Environment Programme). Sverige arbetar för att stärka UNEA:s och UNEPs roll och mandat enligt det beslut som världens länder enades om i Rio 2012. UNEP ska övervaka tillståndet i miljön och främja jämställdhet i arbetet med de globala klimat- och miljöutmaningarna, inklusive föroreningar. Frågan om jämställdhet är viktig för Sverige eftersom kvinnor och barn är speciellt utsatta för föroreningar.
Twittra det här