Karolina Skog träffar kommuner och länsstyrelser om brister i svenska avloppsreningsverk

Den 23 januari samlar miljöminister Karolina Skog flera kommunstyrelseordföranden och landshövdingar till ett möte om att avloppsreningsverk som de ansvarar för ännu inte lever upp till EU:s krav. Detta trots att bristerna varit kända i flera år.

EU-kommissionen har sedan 2010 riktat kritik mot Sverige för att det finns svenska avloppsreningsanläggningar som inte klarar avloppsdirektivets krav på rening och kontroll. Kritiken omfattar avloppsreningsverk som sköts av kommunerna i Boden, Borås, Gagnef, Gnesta, Härjedalen, Malung-Sälen, Lycksele, Malå, Pajala, Robertsfors, Tidaholm, Töreboda och Åsele samt av länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län.

– Det är angeläget att de reningsverk som berörs blir åtgärdade så fort som möjligt. Sverige riskerar i förlängningen mycket höga böter. Jag ser hellre att vi åtgärdar bristerna nu än tar den risken, säger miljöminister Karolina Skog.

Vid mötet kommer Karolina Skog, tillsammans med tjänstemän från Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket och Svenskt Vatten, att gå igenom om de brister som EU-kommissionen har pekat på, vilka skyldigheter kommunerna och länsstyrelserna har och vilket stöd myndigheterna och organisationerna kan ge. Mötet kommer också handla om det så kallade ”kallt klimat”-undantaget.

Miljöministern finns tillgänglig för kommentarer efter mötet.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Överträdelseärendet hos EU-kommissionen: EU-kommissionen kan inleda överträdelseärenden om den anser att en medlemsstat inte följer ett direktiv och i förlängningen stämma medlemsstaten inför EU-domstolen. Sedan 2010 pågår ett överträdelseärende där Europeiska kommissionen har riktat kritik mot Sverige för bristande genomförande av EU:s avloppsdirektiv hos vissa avloppsreningsanläggningar.
Twittra det här