Klimatministrar uppmanar till stärkt klimatfokus i EU-budget

Report this content

I ett gemensamt uttalande i dag understryker fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar vikten av en stark klimatprägel i EU:s kommande långtidsbudget.

Sverige framhåller tillsammans med Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike att EU kommer behöva göra stora investeringar för att klara målen i Parisavtalet. Ministrarna pekar på att EU:s kommande långtidsbudget, tillsammans med medlemsstaters finansiering och privat finansiering, har en viktig roll i de nödvändiga investeringarna för klimatomställningen.

– EU:s budget måste klimatsäkras – hela budgeten ska bidra till genomförandet av Parisavtalet. Jag är glad att Sverige och de andra länderna skickar denna viktiga signal till EU-kommissionen, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ministrarna ger rekommendationer till EU-kommissionen om hur klimatintegreringen kan förbättras i nästa långtidsbudget. Bland annat bör minst 20 procent av budgeten fortsatt finansiera klimatåtgärder och den övriga budgeten ska utformas så att den inte motverkar Parisavtalet. Ministrarna lyfter även fram vikten av uppföljning och transparens.

De klimat- och miljöministrar som skrivit under det gemensamma uttalandet är en del av gruppen Green Growth Group som är en bred grupp av de mer klimatambitiösa EU-länderna.

För mer information, kontakta:

Maud Larsen
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-452 50 29

www.regeringen.se/miljo

Taggar: