Klimatpolitiska rådet presenteras

Idag, fredag den 8 december håller klimatminister Isabella Lövin en pressträff för att presentera det nya Klimatpolitiska rådet. Rådet är en del av det klimatpolitiska ramverket som träder i kraft 1 januari 2018.

Tid: Fredag den 8 december kl. 14.40
Plats: Bella Venezia, Rosenbads presscenter

Ingång via Kopparporten från kl. 14.10.

Pressträffen webbsänds. Medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.