Lena Ek inviger AGA’s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning i Norrköping

Miljöminister Lena Ek inledningstalar i morgon vid invigningen av AGA´s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning. Media är välkomna att närvara.

Tid:               Onsdagen den 10 september kl 11.00-13.00, möjlighet för media att ställa frågor till miljöministern omkring kl 12.30

Plats:            Lantmännen Agroetanol, Hanholmsvägen 69, Händelö, Norrköping

Läs mer om anläggningen på:

http://lantmannen.se/omlantmannen/press-och-media/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/anlaggning-byggs-for-att-ta-tillvara-och-rena-koldioxid/

Medtag presslegitimation

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar