Linköpings stift ansluter sig till Fossilfritt Sverige

Report this content

Som första stift går nu Linköpings stift med i Fossilfritt Sverige. Därmed ställer man sig bakom en deklaration om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

- Det fossilfria projektet involverar alla delar av samhället. Svenska kyrkan har en viktig roll som opinionsbildare men också som mark- och fastighetsägare. Det är väldigt glädjande att Linköpings stift nu går med och vi hoppas att fler stift följer efter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Genom att skriva under initiativets deklaration ställer sig aktörerna bakom att Sverige går före i klimatarbetet och lovar att genomföra konkreta åtgärder för att själva bli fossilfria.

Linköpings stift har under senare år bland annat jobbat med att identifiera och genomföra energieffektiviseringar i sina fastigheter. Mer än 600 kyrkor och andra byggnader har besiktigats. Man har också satsat på sol och vindkraft samt genomfört en gemensam elupphandling, där de flesta församlingarna idag endast använder "Bra Miljöval" märkt el. Inför klimatmötet i Paris var Linköpings stift med och koordinerade en pilgrimsvandring från Uppsala till COP 21 i Paris, som en manifestation för skapelsen.

- Klimatförändringarna är en av de största gemensamma utmaningarna för mänskligheten. Det är en glädje för oss att ingå i den världsvida gemenskap av människor och organisationer som arbetar i kärlek till Guds skapelse, säger Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. 

För mer information kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Prenumerera

Media

Media