Lisbeth Schultze ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Report this content

(Ny version) Regeringen har idag utsett Lisbeth Schultze till ny ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Lisbeth Schultze är länsöverdirektör vid länsstyrelsen i Västra Götaland och efterträder den tidigare ordföranden för rådet Gunnar Holmgren som sedan den 21 augusti i år är generaldirektör vid Arbetsgivarverket.

 – Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Lisbeth Schultze har en lång erfarenhet av regionala frågor, miljöfrågor och klimatanpassning vilket är en bra grund för det fortsatta arbetet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Lisbeth Schultze är ledamot i insynsråden för Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndig­heten. Hon var tidigare ledamot i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps insynsråd samt tidigare sakkunnig i Miljömålsberedningen. Schultze är även ordförande i Hornborgarådet, Kosterhavs­delegationen samt Världsarvet Tanums hällristningar. 

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet fanns felaktigheter angående Lisbeth Schultzes nuvarande och tidigare uppdrag.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Miljödepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Det Nationella expertrådet för klimatanpassnings uppdrag är att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys samt att ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.
Twittra det här