Miljödepartementet remitterar förslag om regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Report this content

Ett driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite bedöms leda till brist på cement, vilket kan få omfattande samhällskonsekvenser. I syfte att mildra effekterna på kort sikt för bland annat byggande av bostäder och infrastruktur har Miljödepartementet tagit fram ett förslag som innebär att regeringen i vissa undantagsfall ska pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt.

Vid en presskonferens den 10 augusti aviserade regeringen lagändringar som ger regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täkt- och vattenverksamhet inom ramen för redan givet tillstånd. Miljödepartementet skickar nu ut promemorian Regeringsprövning av kalkstentäkter i undantagsfall på remiss.

I promemorian lämnas förslag till ändringar i miljöbalken som innebär att regeringen i vissa undantagsfall ska pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt. Regeringen ska endast pröva en sådan ansökan om verksamheten är av nationell betydelse och samhällets behov av kalksten inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan måste också vara begränsad till brytning av den kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattas av ett gällande tillstånd men vars brytning hindras på grund av tidsbegränsning i det tillståndet. Den föreslagna lagändringen innebär alltså inte att regeringen ska pröva en utvidgning av nuvarande tillstånd i volym.

Promemorian skickas nu ut på remiss till den 3 september. Därefter ska regeringen ta fram en lagrådsremiss och sedan en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-077 94 69

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-078 24 75 

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: