Miljöminister Isabella Lövin tar emot utredningen om hållbara biobränslen inom flyget

Måndagen den 4 mars hålls en pressträff då den särskilde utredaren Maria Wetterstrand överlämnar utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Utredningen innehåller bland annat en analys över hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan.

Tid: Måndag den 4 mars kl. 10:00-10:30
Plats: Lilla pressrummet. Observera nya lokaler. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6

Medtag presslegitimation.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin

072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.