Miljöministern besöker Kosterhavets nationalpark samt Nordens Ark

Under onsdag den 13 augusti kommer miljöminister Lena Ek att besöka Bohuslän.

Ur programmet:

Besök på Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets nationalpark
Miljöministern kommer att få information om och diskutera nationalparkens arbete med de unika och sällsynta arter som finns ovan och under ytan.

Tid:               Båt avgår från Norra Hamnen, Strömstad, kl 08:30 och återkommer kl 12:00

Besök på Nordens Ark

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar med utrotningshotade djur. Miljöministern kommer att få information om arbetet med utrotningshotade djur i ett internationellt perspektiv.

Tid:               Kl 15:00-17:00

Plats:            Nordens Ark, Åby Säteri, Hunnebostrand

Media är välkommen att delta vid båda besöken.

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar