Miljöministern till Monaco för internationellt möte om haven

Miljöminister Karolina Skog inledningstalar vid havsmötet i Monaco den 12-13 oktober. Mötet är en uppföljande konferens till FN:s havskonferens i juni, då världens länder samlades för att rädda haven. Även Prins Carl Philip och infrastrukturminister Tomas Eneroths statssekreterare Mattias Landgren deltar från Sverige.

– Havskonferensen i New York var en succé och levererade en lång att-göra-lista för att nå det globala havsmålet. Vi såg ett enormt engagemang för havsfrågorna från hela världen. Nu handlar det om att gå från ord till handling och genomföra åtgärderna på listan i praktiken, säger miljöminister Karolina Skog.

Mötet i Monaco arrangeras av Svenska ambassaden i Paris tillsammans med Monaco. Att ordna konferensen var ett av de frivilliga åtaganden som Sverige och Monaco tillsammans presenterade under Havskonferensen i New York. Monaco representeras av Prins Albert och miljöminister Gramaglia.

Temat för konferensen är “Connecting and Protecting Our Seas: Initiatives in the Baltic and the Mediterranean”. Särskilt fokus ligger alltså på Östersjön och Medelhavet och de frivilliga åtaganden som dessa regioner har presenterat. En del av konferensen fokuserar särskilt på hur sjöfartsnäringen kan bli mer hållbar.

I Monaco lyfter Sverige bland annat perspektivet Source-to-sea, från källa till hav, som en viktig del i arbetet med att rädda haven. På nationell nivå kommer regeringens satsningar på rent hav och skydd av biologisk mångfald inför 2018 vara en del i den svenska uppföljningen av Havskonferensen.

Dessutom kommer ett samförståndsavtal att signeras mellan Sverige och Monaco under konferensen. Avtalet visar att länderna står eniga i arbetet med att bevara ett friskt och levande hav, i stöd till implementeringen av det globala havsmålet.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.