Nordens miljö- och klimatministrar möts i Stockholm

Report this content

Den 30 oktober tar miljö- och klimatminister Isabella Lövin emot sina nordiska kollegor i Stockholm. Miljö- och klimatministrarna kommer bland annat att diskutera klimat, cirkulär ekonomi och hållbar markanvändning.

De nordiska miljö- och klimatministrarna har många frågor på dagordningen för sitt årliga höstmöte. Fokuset ligger på klimat då ministrarna kommer att diskutera höjd nordisk klimatambition, gemensamma nordiska aktiviteter under FN:s klimatförhandlingar COP25 och hållbar markanvändning. Sverige lyfte frågan om hav och klimat under vårt ordförandeskap 2018 och nu har Norge tagit initiativ till en gemensam ministerdeklaration som länderna kommer att skriva under på mötet.

– Klimatförändringarna utgör det största hotet mot våra hav. Ska livet under ytan klara av dessa stora förändringar behöver det vara livskraftigt och uthålligt. Genom nordiskt samarbete kan vi hjälpa våra hav, öka ambitionerna och signalera en stark politisk vilja och regionalt ledarskap, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

På mötet kommer ministrarna även att diskutera övergången till en cirkulär ekonomi, förberedelser för FN:s nästa miljömöte UNEA5 och fortsatt nordiskt samarbete för att minska nedskräpningen av våra hav.

I anslutning till mötet kommer ministrarna också att träffa parlamentarikerna i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden. Ministrarna och parlamentarikerna ska bland annat diskutera biologisk mångfald och klimat.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Miljödepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: