Ny generaldirektör för Statens Geotekniska Institut

Report this content

Regeringen har i dag beslutat att utse Johan Anderberg till generaldirektör för Statens Geotekniska Institut, SGI. Johan Anderberg kommer närmast från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 maj 2021.

– Johan Anderberg har lång myndighetserfarenhet och gedigen kunskap inom SGI:s områden. Jag är glad att Johan har tackat ja till det viktiga uppdraget att leda myndigheten, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Johan Anderberg har en geovetarexamen från Göteborgs Universitet och har lång erfarenhet av ledande roller på statliga myndigheter. Han kommer nu från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Tidigare har han varit avdelningschef på Sveriges geologiska undersökning, SGU, med ansvar för bland annat miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och varit chef för avvecklingen av den tidigare myndigheten Statens oljelager.

– Jag ser fram emot det här uppdraget och det känns väldigt spännande. SGI har ett viktigt samhällsuppdrag för en säker och hållbar användning av våra mark- och naturresurser för att möta behovet av anpassning till ett förändrat klimat och bidra i arbetet med Agenda 2030, säger Johan Anderberg. 

Johan Anderberg tillträder som generaldirektör den 1 maj 2021.

För mer information, kontakta:
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-077 94 69

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: